תהליך העבודה


  1. אבחון – ניתוח מצב קיים עם צוות הלקוח  ותיאום ציפיות לגבי מטרות הליווי .
  2. תוכנית עבודה – תוכנית ממוקדת כולל קביעת מטרות יעדים לביצוע ולו"ז . התוכנית הראשונית היא תוך שימוש במשאבים הקיימים של העסק.
  3. בניית מדדי הצלחה לשיפור הביצועים.
  4. ירידה לשטח- השתתפות בפגישות הנהלה, מכירה, ספקים, בנקים, לקוח סמוי.
  5. פיתוח כלים ניהוליים לעסק .
  6. הטמעה-ליווי שוטף עד להטמעה.  הליווי הוא תוך כדי נטילת חלק פעיל בביצוע המשימות .
  7. בקרה – לאורך כל התהליך ובכל רמות העסק .
  8. פיתוח עיסקי- חשיבה איסטרטגית ותכנון קדימה – קהלי מטרה חדשים מוצרים חדשים מחלקות חדשות ועוד